Psykologer Föreläser

Psykologer Föreläser

Välkomna till en kväll med studenter från Psykologprogrammet på Gbg Universitet! Martin Ögren, Emma Henning, Theo Toresson och Tone Persdotter kommer att föreläsa om tre skilda ämnen som på olika sätt berör oss i våra relationer och vår vardag. Den gemensamma rubriken är:

Psykologstudenter Föreläser;

Vårt behov av;

FACEBOOK, ATT BRÅKA BÄTTRE OCH ATT ”SKJUTA UPP”!

Varje föreläsning pågår 30 minuter med kort paus mellan.
Läs under respektive rubrik för mer info om de separata föreläsningarna:

 

Att knyta an till facebook – sambandet mellan vuxen anknytningsstil och sociala medier

Vad har dina nära relationer gemensamt med ditt användande av sociala medier?

Ett av våra viktigaste psykologiska behov som människor är nära relationer av olika slag, så som kärleksrelationer, relationer till nära vänner och familj. Ett viktigt ramverk för att förstå hur vi skaffar nära relationer och hur vi beter oss i dem är den s.k. anknytningsteorin – vilken anknytningsstil vi har som vuxna grundläggs huvudsakligen i våra tidiga relationer och ligger till grund för stora delar av våra sociala mönster.

Ett populärt medel för social interaktion på 2000-talet är sociala medier; Facebook hade exempelvis år 2017 1,37 miljarder dagliga användare. Men hur ser egentligen vårt användande av sociala medier ut? Finns det något samband mellan vårt behov att knyta an till andra och hur vi använder oss av sociala medier?

Föreläsningen ATT KNYTA AN TILL FACEBOOK utforskar just detta samband. Utifrån rådande forskningsläge diskuteras bl.a. hur anknytningsstil och olika sorters användande av sociala medier samspelar samt huruvida relationen till sociala medier i sig kan fylla en anknytningsfunktion. Använder vi sociala medier för att knyta an till varandra – eller knyter vi an till sociala medier i stället för till människor?

Martin Ögren är psykologstudent och läser termin två av psykologprogrammet på Göteborgs Universitet. Han har precis skrivit klart ett fördjupningsarbete om sambandet mellan vuxen anknytningsstil och sociala medier som ligger till grund för föreläsningen.

 

 

PROKRASTINERING – om uppskjutarbeteende

Varför skjuter vi på saker och ting, fast vi vet att vi inte borde? Kan prokrastinering också vara funktionellt? Hur kan vi förstå vårt uppskjutarbeteende? Och hur kan vi lära oss hantera det bättre?

Emma Henning har tidigare skrivit och föreläst om ämnet bland annat inom Primärvården. Emma studerarfemte och sista året på psykologprogrammet. Här förklarar hon begreppet och tar upp fakta, fynd och tips utifrån aktuell forskning. Hon ger oss en nerkortad version av sin föreläsning, med de viktigaste principerna att känna till.

”Bråka bättre i dina relationer”

Alla blir vi förbannade på människor vi bryr oss om. För vissa är känslan obehaglig, något de helst inte vill veta av och gärna låtsas inte finns. För andra kan ilskan ta över och skada relationen till andra på ett sätt som är svårt att reparera.

Vad gör du när du blir arg på någon i din närhet? Drar du dig undan och visar det med små ledtrådar, blickar eller formuleringar i sms? Eller jobbar du med argument och anklagelser om vartannat, rakt på sak? Hur startar man ett bråk på ett bra sätt? Hur avslutar man ett bråk? Hur bemöter man någon som är arg? Det finns många sätt att uttrycka ilska på och bemöta den, men det betyder inte att alla sätt är lika bra för dig och dem du bryr dig om.

Varmt välkomna till denna föreläsning där teori kombineras med praktik och vardaglig tillämpning. Föreläsningen kommer att belysa ilska utifrån olika psykologiska perspektiv samt ge en grundläggande förklaring till hur ilska kan användas som en konstruktiv kraft i våra liv. Detta kommer att varvas med rollspel och samtal med publiken, som kopplar teorin till situationer vi alla kan relatera till: bråk i vardagen.

Tone Persdotter och Theo Toresson läser tionde och sista terminen på Psykologprogrammet i Göteborg. De har tidigare arbetat tillsammans i det terapeutiska arbetet och detta blir deras första föreläsning tillsammans för Psykologer Föreläser.

 

Kvartersscenen 2långs bar & restaurang har öppet från 18.00 – 23.00
För bordsbokning mejla frida@2lang.se
Vår meny hittar du här!

2Lång samarbetar med sensus-svart

 

ons 21 mar

19:15 - 21:15

120 kr

Du gillar kanske det här också?