På 2Långs teaterskola är leken central och vi är övertygade att lust, både inom drama och komedi, är skådespelarens bästa drivmedel. Utbildningen bedrivs på kvartersscenen 2Lång i nära samarbete med vår offentliga scen där du under utbildningen kommer att redovisa flera av dina arbeten för en publik.

2Långs Teaterskola

NÄSTA ANSÖKNINGSPERIOD FÖR LÄSÅRET 2021/22 ÖPPNAR VÅREN 2021!

På 2Långs Teaterskola är leken central och vi är övertygade att lust, både inom drama och komedi, är skådespelarens bästa drivmedel.
2Långs Teaterskola innefattar två deltidsutbildningar – År 1 som är en förberedande utbildning med fokus på handlingens metod och där vi undersöker lusten som drivkraft. Samt År 2 som är ett fristående påbyggnadsår med fokus på uppsättning av föreställningar.

Båda utbildningarna är 1-åriga med terminstart i september, de bedrivs på Kvartersscenen 2Lång där du kommer få redovisa flera av dina arbeten inför en publik.

För information om År 1, läs nedan
För information om År 2, läs här.

 

Vår konstnärliga profil och metod

2Långs Teaterskola tar avstamp i handlingens metod när det gäller gestaltningsarbete. Detta innebär ett sceniskt fokus på mål, vilja och handling. Under utbildningen ger vi dig en introduktion och verktyg för att kunna arbeta som skådespelare och artist. Våra mål är eliminera hinder mellan skådespelaren och dess kreativitet, samt konkretisera och avmystifiera skådespeleriet.

Vi erbjuder dig en kraftfull verktygslåda som du som skådespelare kan använda för att ta dig an ett material. Vi fokuserar också på det egna skapandet; att ge dig möjligheten till att skapa och utveckla egna konstnärliga projekt.

På 2Långs Teaterskola är leken central och vi är övertygade att lust, både inom drama och komedi, är skådespelarens bästa drivmedel. Utbildningen bedrivs på Kvartersscenen 2Lång där du kommer få redovisa flera av dina arbeten för en publik. Våra lärare är alla yrkesverksamma och flera gästlärare bjuds in från både stora institutioner och fria grupper.

2Långs Teaterskola ger dig möjlighet få konstnärlig utveckling och att knyta viktiga kontakter för din framtid inom skådespelaryrket!

 

2LÅNGS TEATERSKOLA – ÅR 1

År 1 på 2Långs Teaterskola vänder sig till dig som vill få mer erfarenhet och få fröet av talang att växa till professionalitet. Huvudämnena är scenframställning och improvisation. Utöver huvudämnena kommer vi även att jobba med ämnen som Kropp, Devising, Clown, Etyd, Genus, Röst och Text.

Vårt mål är att uppnå största möjliga samordning av ämnena i förhållande till de krav som huvudämnena ställer. Undervisningen bedrivs till största del i helgrupp, där vi arbetar med ensemblespel, lyssnande och samarbete. År 1 avslutas med en slutproduktion. De som blir antagna till År 1 har olika erfarenheter inom teater och därför är det av yttersta vikt för oss att se dina individuella behov och arbeta utifrån var du befinner dig skådespelarmässigt. Feedback och personlig utvärdering sker löpande under hela året tillsammans med lärare.

Mål

Efter examen från 2Långs teaterskola – År 1 har du:

  • En inblick i en praktisk metod för hur du tar dig an ett sceniskt material och gestaltningsutmaningar.
  • Ett fördjupat sceniskt självförtroende.
  • En fördjupad förståelse för hur kroppen, rösten och tanken spelar in i ditt skådespelararbete.
  • Förutsättningar för vidare studier på högre nivå och/eller möjligheter till att arbeta som skådespelare.
  • Utfört offentliga uppträdanden på 2Långs scen.
  • En lustfylld och inspirerande inställning kring teater och sceniskt arbete!

Målgrupp

År 1 på 2Långs Teaterskola vänder sig till dig med tidigare teater-erfarenhet. Du kan ha tidigare erfarenhet från amatörgrupper, en tidigare utbildning inom teater och vill fördjupa dina kunskaper, du kan ha gått någon av Improverkets kurser och vill fördjupa dig inom gestaltning.

Vi antar en grupp på 12-14 personer, vilket ger oss möjligheten att se varje kursdeltagares egna behov. Alla kommer att ha olika erfarenheter inom teater och därför är det av yttersta vikt för oss att se dina individuella behov och arbeta utifrån var du befinner dig skådespelarmässigt. Feedback och personlig utvärdering tillsammans med lärare sker löpande under hela kursen. Undervisningen bedrivs nästan uteslutande i helgrupp där vi arbetar med ensemblespel, lyssnande och samarbete.

Under vårterminen på 2Långs Teaterskola fördjupar vi det arbete vi inleder under höstterminen i scenframställning och improvisation. Vi arbetar med text och dialogscener, undersöker längre improvisationsformer och har blockundervisning i ämnen som Clown, rollarbete, branschkunskap, slutproduktion m.m.

Info läsåret 2020/21:

ÅR 1

Termin 1
31 augusti – 15 december 2020
Termin 2
11 januari – 18 maj 2021

ÅR 2

Termin 1
2 september – 16 december 2020
Termin 2
12 januari – 19 maj 2021

 

Pris:
År 1 26 000:- per termin inkl. moms
År 2 27 000:- per termin inkl. moms

Utbildningen är privat och ej CSN-berättigad

Utbildningen hålls på deltid Mån-ons. År 1 går måndagar och tisdagar och år 2 går tisdagar och onsdagar.

Plats: Kvartersscenen 2Lång
Andra Långgatan 30, 413 27 GÖTEBORG

Frågor? Maila frida@2lang.se eller kom in till oss på 2Lång och prata!Våra ämnen – År 1

2Långs Teaterskola har två huvudämnen: scenframställning och improvisation.

Termin 1 – Timöversikt OBS! Exempel

Termin 2 – Timöversikt OBS! Exempel


Scenframställning

I scenframställning arbetar vi med gestaltning, skådespelarens arbete med en text och/eller scenisk situation sker med verktygen mål, vilja och handling. Detta görs genom att träna sig i 2Långs Teaterskolas fyra grund discipliner:

– Den tyckande skådespelaren.
– Den drivande skådespelaren.
– Den lyssnande skådespelaren.
– Den uppriktiga skådespelaren.

Vi undersöker hur vi kan skapa lustfyllda uppgifter och förutsättningar för oss själva på scenen som konkretiserar och driver vårt skådespeleri. Vi undersöker också strategier för att undvika att spela på tur och att undanröja hinder för vår kreativitet. Detta arbete görs främst genom övningar, både i grupp och individuellt, samt arbete med text.

Ämnet Scenframställning löper genom hela utbildningen.


Improvisation

Inom improvisationsteater utvecklar vi medvetenhet, lyssnande, fokus, tillit, instinkt och spontant agerande. Viktiga egenskaper som förväntas av skådespelare i allmänhet och av improvisationsskådespelare i synnerhet. Improvisationsteater är ett fenomenalt bra verktyg för skådespelare. Att alltid kunna finna i sig i en situation eller scen, känna tryggheten i att som skådespelare våga stanna i stunden och vara närvarande. Under utbildningen får du lära dig allt från grunderna i impro till att under termin två fokusera på föreställningsformer och koncept såsom Gorillateater, Maestro, Musikalimpro och Långform. Eleverna får då tillsammans utveckla och ta ansvar för ett föreställningskoncept som ska framföras inför publik på 2Lång.

Improvisationsteater är en källa till glädje och kreativitet för både publik och skådespelare, det ska alltid spelas från hjärtat och med uppriktighet.


Kropp

I Kropp undersöker vi hur kroppen fungerar som sceniskt uttrycksmedel. Vi undersöker vår egen kroppsliga dialekt, vad vi har med oss i våra privata kroppar, rörelsemönster, vanor, tempon och energi. Vi utvecklar vår förmåga till olika sorters kroppsligt gestaltning och hittar verktyg för att bygga en rollkaraktär på scenen och hur olika kroppsliga förutsättningar hjälper vårt berättande.

Vi arbetar också med kroppslig beredskap, förberedelser och träning. Målet med kursen är att få så bred fysisk gestaltningsförmåga som möjligt. Ingen tidigare erfarenhet inom fysisk teater krävs utan vi arbetar med våra individuella förutsättningar.


Berätteri/devising

Utifrån de kunskaper och färdigheter vi skaffat oss från grundträningen inom scenframställning och improvisation ska vi under detta projekt börja tänka mer solistiskt genom att skapa en berättelse som följer dramaturgiska ramar med en början och ett slut. Det kan se ut på olika sätt som t ex att utgå från en saga och blanda upp det devisinginslagd. Devising innebär att man utgår från ett tema och att ensemblen sedan själva skapar innehållet genom att t ex hämta från olika texter, skriva eget, använda musik och rörelse eller improvisera för att sedan tillsammans sätta ihop detta till en historia.

Detta projekt avslutar termin 1 och redovisas innan juluppehållet.

 


Clown

Vi kommer att arbeta med den clown som har sina rötter i Commedia dell’arte. Vi går igenom grunder och clownens regler för att hjälpa clownens närvarande och synlighet. Vi tittar på clownens scenspråk och de improvisationer som uppstår. Fokus ligger på mötet med publiken och den ärlighet och det kärleksfulla misslyckandet som är clownens styrka. Vi kommer under arbetet att hitta din clown.


Etyd 1 och 2

Etyd kommer från franskan och betyder studie, övningsstycke.
Under Etyd 1 arbetar vi med kortare scener och stycken ur pjäser från både den moderna och klassiska teater repertoaren. Vi arbetar både med par- och trioscener.
Under Etyd 2 arbetar vi från ax till limpa med ett längre stycke, såsom en enaktspjäs. Vi undersöker hela processen, från första läsning till presentation för publik.

Omständigheterna kommer att likna dem på en professionell teater, men med större fokus på utforskandet och reflektionen. Här implementeras alla våra tidigare studerade färdigheter under terminen från analys, det utforskande repetitions arbetet, den fysiska och mentala preparationen till mötet med publiken.


Genusworkshop

En aktiv workshop där vi undersöker och problematiserar hur vi gestaltar kön på scen. Vi kommer arbeta praktiskt med texter och scener och undersöka hur vi kan bredda både vår analytiska och praktiska förmåga när det kommer till att genusmedveten gestaltning.


Röst

Rösten är en av skådespelarens viktigaste instrument. Vi arbetar med att hitta en flexibel och funktionell röst och andning. Eleverna ges redskap för att bygga, utveckla och vårda sin röst för kommande sceniska utmaningar. Detta kopplas till arbetet med scenframställning och text där vi arbetar med diktion, riktning och röstlig kvalitet.


Text

Vi arbetar här med textanalys och textinterpretation, hur texten kan arbeta för oss och finna nycklar för att förmedla det vi vill. Vi arbetar analytiskt för att hitta och formulera spelbara viljor och drivkrafter på scenen och hur vi hittar förankring dessa påståenden i texten. Vi undersöker metoder för att dechiffrera såväl lyrik, vers och realistisk teatertext men vårt fokus är på skådespelarens arbete att uttrycka och leverera text på scenen, att göra musik av texten.


Branschkunskap

I branschkunskap går vi igenom och prövar hur skådespelarens yrke fungerar i praktiken och vilka olika grenar som är möjliga. Det består av men är inte begränsat till studiebesök på institutionsteatrar såväl som fria teatergrupper och samtal med skådespelare där kring hur deras vardag ser ut och vägen till arbete. Lämna ljudprover på ljudstudio och information kring att arbeta som speaker, dubbare och inom ljudreklam samt en kurs inom provfilmning med professionella filmcastare.Våra lärare

Frida Sundström

Utbildningsledare. Lärare i improvisation

Skådespelare/improvisatör/lärare med 15 års yrkeserfarenhet. Driver improvisationsteatern Improverket och är delägare i 2Lång. Utbildad lite här och där i skådespeleri/mim/impro. Beskriv bäst med ett citat från tidigare kursdeltagare;

”Det är över 10 år sedan jag var där på Sigtunagatan. Nervös som tusan var jag. Och med all rätta! Jag hade inte en aning om hur det skulle förändra mitt liv och göra mig till mer än jag var. Det går nog inte en dag utan att jag skördar frukterna av det som började med den improkursen och du var en nyckel till att det skulle ta den fullständigt magiska väg det tog. För övrigt kan jag fortfarande citera dig i sömnen.”

Tobias Rosén

Lärare i improvisation & clown

Skådespelare/improvisatör/clown/lärare med flerårig yrkeserfarenhet. Utbildad i skådespeleri, clown, commedia och improvisation på Wendelsbergs Teater & Skolscen 2002-2005. Har sedan dess jobbat som skådespelare och medverkat i ett flertalet produktioner bl.a. på Astrid Lindgrens Värld. Jobbar också som sjukhusclown sedan 2007 på Drottning Silvias Barnsjukhus. Driver sedan 2009 Improverket där han undervisat i improvisationsteater och är delägare i 2Lång.

Tobias är glad och inspirerande och uppskattar den raka undervisningen.


Återkommande gästlärare på 2Långs Teaterskola

Joen Heed Windahl

Branschkunskap – film

Joen Heed Windahl har arbetat inom film och TV de senaste femton åren. Han är utbildad till både regissör och manusförfattare via Institutet för högre TV-utbildning samt Alma Manusutbildning. Genom åren har han skrivit och regisserat ett 15-tal kort- och novellfilmer varav flera vunnit priser och blivit visade på festivaler runt om i världen. Som rollbesättare har Joen arbetat på SVT och via Rolands Hörna Film med bland annat Gynekologen i Askim II, Play, Snapphanar, Isdraken, De drabbade, Den som viskar, Häktet och Ängelby.

 

Susanna Helldén

Kropp & Etyd 1

Susanna är utbildad skådespelare vid både Teaterhögskolan i Malmö och Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Sedan sju år tillbaka driver hon Teater Tofta, där hon också är producent och skådespelare. Vid sidan av det frilansar hon, gör ofta och gärna röstjobb, och har arbetat på bland annat Angereds Teater, Teater Fredag och Smålands Musik och Teater.

 

Harald Nilsson

Scenframställning

Harald Nilsson är utbildad vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg med inriktning musikdramatik. I fokus står den sceniska gestaltningen, karaktärsarbetet och arbetsvägar till ett levande sceniskt berättande genom kropp, sång och tal. Utöver undervisning jobbar Harald som sångare och biträdande regissör i barockoperagruppen Utomjordiska, sjunger i Mia Cara Vokalensemble och är gitarrist i folkmusikgruppen Jaerv.

 

Pelle Hanaeus

Genusworkshop

Pelle Hanæus är utbildad till dramapedagog vid Stockholms Universitet och till skådespelare vid Teaterhögskolan i Malmö. Mellan 2013-15 var han konstnärlig ledare för Regionteater Väst i Uddevalla. Han har lett magisterprogram vid StDH och undervisat vid skådespelarprogrammen vid flera av teaterhögskolorna. Han frilansar som skådespelare, regissör och pedagog.

Tove Wiréen

Etyd 1

Utbildad på Teaterhögskolan i Göteborg 1996-99 samt Konstnärlig masterexamen i fördjupat skådespeleri. Arbetat som skådespelare i över femton år, på de flesta institutionsteatrarna i Västsverige, samt gjort en hel del film-& tv-roller. Har också regisserat och skrivit och framfört eget material.

Hugo Emretsson

Scenframställning

Hugo Emretsson är skådespelare sedan 17 år tillbaka, gick innan dess Teaterhögskolan i Malmö. Han har medverkat i en mängd uppsättningar på bl.a. Stockholms stadsteater, Riksteatern, Teater Oberon, Dramaten och Teater Bhopa för att nämna några. Sedan 2010 har han varit knuten till Dalateatern där han också börjat regissera, bl.a. Audiens som 2011 gästspelade på Folkteatern i Göteborg. Har också synts i diverse tv och filmproduktioner såsom Upp till kamp, Dödsklockan, Swedenhielms och Hallå Hallå.

 

Peter Nordstrand

Scenframställning etyd 1

Peter Nordstrand är skådespelare och improvisatör, utbildad på bland annat iO Theater i Chicago. Han har spelat, skrivit, regisserat, översatt och producerat föreställningar sedan 80-talet. Peter är konstnärlig ledare för Göteborgs improfestival och driver Scenkonstakademin. Han har arbetat med bland andra Performing Arts School, Per Brahegymnasiets estetiska linje, Gbgimpro, Improvisation & co och Kulturakademin Trappan. Peter uppträder regelbundet utomlands och har uppträtt i Australien, Norge, Nya Zeeland, Tyskland, England, Irland, Estland, Finland och USA.

Daniel Adolfsson

Scenframställning etyd 1

Daniel är utbildad på Teaterhögskolan i Göteborg och har sedan dess arbetat med teater, tv, film och musikal i Skandinavien.
I sommar regisserade han 80-års jubileet av uppsättningen ”Arnljot” av Wilhelm Peterson-Berger.
”Jag tycker om att arbeta med mycket energi, humor och bra tempo.”

Hanne Juul

Röst

Vissångerskan och pedagogen Hanne Juul har 30 års erfarenhet av röstarbete från sin tid som lärare och ledare av Nordiska Visskolan i Kungälv. Som pedagog jobbar hon med alla som vill ha rösten som verktyg i sitt uttryck, sångare, skådespelare, radiojournalister.ANSÖKAN

Du ansöker till 2Långs Teaterskola genom att fylla i ansökningsformuläret nedan. Du kommer därefter att kallas till en ansökningsdag. För att söka till 2Långs Teaterskola krävs det att du är minst 18 år. Någon övre åldersgräns finns ej. Du behöver inte ha högskolebehörighet för att söka till 2Långs Teaterskola.

Så här går ansökningen till:
När vi fått in din ansökan blir du kontaktad och får komma till teatern för en intervju och information om skolan.
Du behöver inte förbereda något till ansökningsdagen.

Besked om antagning lämnas några dagar efter att vi träffat dig.

Utbildningen är privat och alltså inte CSN-berättigad. Priset för utbildningen är 26 000:- per termin inkl. moms för År 1 och 27 000:- inkl moms för År 2.
Har du frågor om utbildningen, kurserna eller annat så är du välkommen att kontakta oss. Maila frida@2lang.se eller kom förbi 2Lång och prata med oss och kika på lokalerna!


Anmälningsformulär

Jag ansöker till *

 År 1 (2020/21 31 aug-15 dec, 11 jan-18 maj) År 2 (2020/21 2 sep-16 dec, 12 jan-19 maj)

Namn *

Email *

Telefon *

Personnummer *

Tidigare utbildning *

Teatermeriter *

Förväntningar *

Hur hörde du talas om 2Långs Teaterskola? *