Psykologer Föreläser i samverkan med  S:t Lukas

Psykologer Föreläser i samverkan med S:t Lukas

Psykologer Föreläser är tillbaka, nu i samverkan med S:t Lukas.
Vi bjuder på tre programpunkter under kvällen samt en mycket kort presentation av S:t Lukas och dess verksamhet. Mycket välkomna!

Datum: 23 november 2023
Entré: 100kr – Köp här!
Dörrar öppnas med bar och kök från 18:00
Samtal från 19:00- ca 22:00

ETT JÄKLA LIV!
-om konflikthärdar på jobbet

Organisationspsykologerna Tone Klingenstierna och Johan Granfors från S:t Lukas bjuder på en liten inblick i konsultens arbete med att vända motsättningar på arbetsplatsen till ett lärande och konstruktiv hantering av olikheter.
Fem scener presenteras där det har blivit ett jäkla liv på grund av underliggande konflikthärdar. Rollspelen inramas av några korta tankar om hur konflikter kan förstås, förebyggas och hanteras.

VEM ÄR JAG?
– om existentiell psykologi

I vår mediala tidsålder kan det vara svårt att urskilja ”sig själv” bland alla de bilder och ideal som strömmar mot oss. Existera betyder att träda fram som den man är, att vara sig själv. Men vem är jag, vart vill jag gå och hur ska jag svara an på det som möter mig i livet?

Detta är klassiska existentiella frågor där det inte finns några rätta svar. Dessa behöver vi själva söka och finna. Genom att svara an på livet och ansvara för våra val kan vi bli medskapare till oss själva, andra och vår värld.

Psykolog Ulla-Stina Johansson kommer att ge en introduktion i existentiell psykologi. Hon är leg. psykoterapeut, auktoriserad existentiell psykoterapeut och certifierad fokuseringsorienterad terapeut. Hon har en mottagning för existentiell psykoterapi samt erbjuder retreat, workshops och utbildning utifrån existentiell filosofi och psykologi. Mer info finns på; www.existera.net.

ÄR DU VÄRD ATT BLI ÄLSKAD?
– om sårbarhet och skam

Hur påverkas och formas våra liv av vårt behov att bli bekräftade och älskade? Hur förhåller vi oss till rädslan att bli avvisade. Hur tar vi ansvar för det mänskliga behovet av samhörighet? Hur ser vi på sårbarhet, är det en svaghet eller styrka?

En kärna i sociologiforskaren Brené Browns forskning är insikten att förmågan att vara sårbar är en förutsättning för att leva helhjärtat samt att detta är något vi själva kan påverka och förändra i våra liv.

Psykolog Christer Borg från S:t Lukas kommer att tala om sårbarhet, skam och skuld, rädsla och mod samt ge korta exempel på vad man själv kan göra för att utveckla sin sårbarhet.


Om 2Lång

Kvartersscenen 2Lång – Andra Långgatan 30, Göteborg
Vår meny hittar du här!
Har du frågor kring vår meny vänligen kontakta oss via info@2lang.se eller magnus@2lang.se
För att minska trängsel och kö i lokalen rekommenderar vi vår publik att beställa mat och dryck via sin mobil på plats.

Tillgänglighet och praktisk info
Kvartersscenen 2Lång ligger på markplan.
Det finns inga trösklar i den publika miljön.
För den som använder i rullstol finns anpassad toalett.
I den bakre delen av lokalen är publikplatserna på en upphöjning.
I övrigt är publikplatser på markplan – dvs vi har ingen gradäng eller ”biosittning”.
Scenrök kan förekomma under våra evenemang.
Vid frågor – vänligen kontakta oss via info@2lang.se

tor 23 nov

19:00-22:00

100kr

Du gillar kanske det här också?

Inga Evenemang