På 2Lång Teaterskola är leken central och vi är övertygade att lust, både inom drama och komedi, är skådespelarens bästa drivmedel. Utbildningen bedrivs på Kvartersscenen 2Lång där du kommer att redovisa flera av dina arbeten för en publik.

2Lång Teaterskola

ANSÖKNING FÖR LÄSÅRET 2021/22 ÖPPEN!

På 2Lång Teaterskola är leken central och vi är övertygade att lust, både inom drama och komedi, är skådespelarens bästa drivmedel.
2Lång Teaterskola innefattar två deltidsutbildningar – År 1 som är en förberedande utbildning med fokus på handlingens metod och där vi undersöker lusten som drivkraft. Och År 2 – Humoråret som är ett fristående påbyggnadsår med fokus på komedi, mötet med publik och produktion.

Båda utbildningarna är ettåriga med terminstart på hösten, de bedrivs på Kvartersscenen 2Lång där du kommer få redovisa flera av dina arbeten inför en publik.

För information om År 1, läs nedan
För information om År 2 – Humoråret, läs här.

 

Vår konstnärliga profil och metod

2Lång Teaterskola tar avstamp i handlingens metod när det gäller gestaltningsarbete. Detta innebär ett sceniskt fokus på mål, vilja och handling. Under utbildningen ger vi dig en introduktion och verktyg för att kunna arbeta som skådespelare och artist. Våra mål är att eliminera hinder mellan skådespelaren och dess kreativitet, samt konkretisera och avmystifiera skådespeleriet.

Vi erbjuder dig en kraftfull verktygslåda som du som skådespelare kan använda för att ta dig an ett material. Vi fokuserar också på det egna skapandet; att ge dig möjligheten till att skapa och utveckla egna konstnärliga projekt.
 Utbildningen bedrivs på Kvartersscenen 2Lång där du kommer få redovisa flera av dina arbeten för en publik. Våra lärare är alla yrkesverksamma och flera gästlärare bjuds in från både stora institutioner och fria grupper.

2Lång Teaterskola ger dig möjlighet att få konstnärlig utveckling och att knyta viktiga kontakter för din framtid inom skådespelaryrket!

 

2LÅNGS TEATERSKOLA – ÅR 1

År 1 på 2Lång Teaterskola vänder sig till dig som vill få mer erfarenhet och få fröet av talang att växa till professionalitet. Huvudämnena är scenframställning och improvisation. Utöver huvudämnena kommer vi även att jobba med ämnen som kropp, berätteri, clown, etyd, genus, röst, dubbing, film, stand up och Text.

Vårt mål är att uppnå största möjliga samordning av ämnena i förhållande till de krav som huvudämnena ställer. Undervisningen bedrivs till största del i helgrupp, där vi arbetar med ensemblespel, lyssnande och samarbete. År 1 avslutas med en slutproduktion. De som blir antagna till År 1 har olika erfarenheter inom teater och därför är det av yttersta vikt för oss att se dina individuella behov och arbeta utifrån var du befinner dig skådespelarmässigt. Feedback och personlig utvärdering sker löpande under hela året tillsammans med lärare.

Mål

Efter examen från 2Långs teaterskola – År 1 har du:

 • En inblick i en praktisk metod för hur du tar dig an ett sceniskt material och gestaltningsutmaningar.
 • Ett fördjupat sceniskt självförtroende.
 • En fördjupad förståelse för hur kroppen, rösten och tanken spelar in i ditt skådespelararbete.
 • Förutsättningar för vidare studier på högre nivå och/eller möjligheter till att arbeta som skådespelare.
 • Utfört offentliga uppträdanden på 2Långs scen.
 • En lustfylld och inspirerande inställning kring teater och sceniskt arbete!
 • Lämnat röstprov på en dubbingbyrå
 • Filmat

Målgrupp

År 1 på 2Lång Teaterskola vänder sig till dig med tidigare teatererfarenhet. Du kan ha tidigare erfarenhet från amatörgrupper, en tidigare utbildning inom teater och vill fördjupa dina kunskaper, du kan ha gått någon av Improverkets kurser och vill fördjupa dig inom gestaltning.

Vi antar en grupp på 12-16 personer, vilket ger oss möjligheten att se varje elevs egna behov. Alla kommer att ha olika erfarenheter inom teater och därför är det av yttersta vikt för oss att se dina individuella behov och arbeta utifrån var du befinner dig skådespelarmässigt. Feedback och personlig utvärdering tillsammans med lärare sker löpande under hela året. Undervisningen bedrivs nästan uteslutande i helgrupp där vi arbetar med ensemblespel, lyssnande och samarbete.

Under året på 2Lång Teaterskola arbetar du med scenframställning och improvisation. Vi arbetar med text och dialogscener, undersöker längre improvisationsformer och har blockundervisning i ämnen som clown, rollarbete, branschkunskap, slutproduktion, dubbing, film m.m.

Info läsåret 2021/22:

År 1Genomförs inte under hösten 2021 – våren 2022

År 2 – Humoråret, termin 1
30 augusti – 14 december 2021

År 2 – Humoråret, termin 2
10 januari – 17 maj 2022

 

Pris:
År 1 – Genomförs inte under hösten 2021 – våren 2022.
26 000:- per termin inkl. moms

År 2 – Humoråret
26 000:- per termin inkl. moms

Utbildningen är privat och ej CSN-berättigad

Båda utbildningarna hålls
heldag måndag – tisdag.

Plats: Kvartersscenen 2Lång
Andra Långgatan 30, 413 27 GÖTEBORG

Frågor? Maila frida@2lang.se eller kom in till oss på 2Lång och prata!

Våra ämnen – År 1

2Långs Teaterskola har två huvudämnen: scenframställning och improvisation.

Termin 1 – Timöversikt OBS! Exempel

Termin 2 – Timöversikt OBS! Exempel

Scenframställning

I scenframställning arbetar vi med gestaltning, skådespelarens arbete med en text och/eller scenisk situation sker med verktygen mål, vilja och handling. Detta görs genom att träna sig i 2Långs Teaterskolas fyra grund discipliner:

– Den tyckande skådespelaren.
– Den drivande skådespelaren.
– Den lyssnande skådespelaren.
– Den uppriktiga skådespelaren.

Vi undersöker hur vi kan skapa lustfyllda uppgifter och förutsättningar för oss själva på scenen som konkretiserar och driver vårt skådespeleri. Vi undersöker också strategier för att undvika att spela på tur och att undanröja hinder för vår kreativitet. Detta arbete görs främst genom övningar, både i grupp och individuellt, samt arbete med text.

Ämnet Scenframställning löper genom hela utbildningen.

Improvisation

Inom improvisationsteater utvecklar vi medvetenhet, lyssnande, fokus, tillit, instinkt och spontant agerande. Viktiga egenskaper som förväntas av skådespelare i allmänhet och av improvisationsskådespelare i synnerhet. Improvisationsteater är ett fenomenalt bra verktyg för skådespelare. Att alltid kunna finna i sig i en situation eller scen, känna tryggheten i att som skådespelare våga stanna i stunden och vara närvarande. Under utbildningen får du lära dig allt från grunderna i impro till att under termin två fokusera på föreställningsformer och koncept såsom Gorillateater, Maestro, Musikalimpro och Långform.
Improvisationsteater är en källa till glädje och kreativitet för både publik och skådespelare, det ska alltid spelas från hjärtat och med uppriktighet.

Kropp & röst

I Kropp undersöker vi hur kroppen fungerar som sceniskt uttrycksmedel. Vi undersöker vår egen kroppsliga dialekt, vad vi har med oss i våra privata kroppar, rörelsemönster, vanor, tempon och energi. Vi utvecklar vår förmåga till olika sorters kroppsligt gestaltning och hittar verktyg för att bygga en rollkaraktär på scenen och hur olika kroppsliga förutsättningar hjälper vårt berättande.

Vi arbetar också med kroppslig beredskap, förberedelser och träning. Målet med kursen är att få så bred fysisk gestaltningsförmåga som möjligt. Ingen tidigare erfarenhet inom fysisk teater krävs utan vi arbetar med våra individuella förutsättningar.

Rösten är en av skådespelarens viktigaste instrument. Vi arbetar med att hitta en flexibel och funktionell röst och andning. Eleverna ges redskap för att bygga, utveckla och vårda sin röst för kommande sceniska utmaningar. Detta kopplas till arbetet med scenframställning och text där vi arbetar med diktion, riktning och röstlig kvalitet.

Berätteri 

Utifrån de kunskaper och färdigheter vi skaffat oss från grundträningen inom scenframställning och improvisation ska vi under detta projekt börja tänka mer solistiskt genom att skapa en berättelse som följer dramaturgiska ramar med en början och ett slut. Det kan se ut på olika sätt som t ex att utgå från en saga och blanda upp det devisinginslagd. Devising innebär att man utgår från ett tema och att ensemblen sedan själva skapar innehållet genom att t ex hämta från olika texter, skriva eget, använda musik och rörelse eller improvisera för att sedan tillsammans sätta ihop detta till en historia.

 

Clown

Vi kommer att arbeta med den clown som har sina rötter i Commedia dell’arte. Vi går igenom grunder och clownens regler för att hjälpa clownens närvarande och synlighet. Vi tittar på clownens scenspråk och de improvisationer som uppstår. Fokus ligger på mötet med publiken och den ärlighet och det kärleksfulla misslyckandet som är clownens styrka. Vi kommer under arbetet att hitta din clown.

Genusworkshop

En aktiv workshop där vi undersöker och problematiserar hur vi gestaltar kön på scen. Vi kommer arbeta praktiskt med texter och scener och undersöka hur vi kan bredda både vår analytiska och praktiska förmåga när det kommer till att genusmedveten gestaltning.

Dubbing

På en dubbingbyrå får du prova voice over, dokumentär och så klart dubbning av tecknat.  Du lämnar också ett röstprov. Johan Carlberg som är en erfaren röstskådespelare/dubbare lär er hur man gör, hur det funkar och det tekniska.

Text

Vi arbetar här med textanalys och textinterpretation, hur texten kan arbeta för oss och finna nycklar för att förmedla det vi vill. Vi arbetar analytiskt för att hitta och formulera spelbara viljor och drivkrafter på scenen och hur vi hittar förankring dessa påståenden i texten. Vi undersöker metoder för att dechiffrera såväl lyrik, vers och realistisk teatertext men vårt fokus är på skådespelarens arbete att uttrycka och leverera text på scenen, att göra musik av texten.

Film, provfilmning & selftape 

Filma och klipp med mobilen
Du får lära dig grundläggande teori med pedagogiska praktiska moment som kommer att ge dig verktyg och den kunskap som krävs för att skriva och klippa din första film. Alla moment gås igenom i praktiska övningar där vi bl.a. sprintar fram ett unikt nytt manus tillsammans och går samtidigt igenom alla de viktiga delarna i manusprocessen. Eleverna turas om att agera framför kameran och assistera bakom.

Kursinnehåll:
– Filmteori – utsnitt, riktningar, rörelse och tempo
– Relevant teknik
– Synopsis, manus, storyboard & shotlist
– Praktisk filmövning – Filmning, klippning och färdigställning av filmproduktion.

Self tape & provfilmning
Self taping, provfilmning som skådespelaren gör med sig själv framför kameran – blir allt vanligare inom rollsättning/casting. Den förekommer ibland som ett första steg i processen då skådespelare och rollsättare inte kan träffas personligen.

Du får lära dig hur du som skådespelare både behöver tänka på gestaltningen framför kameran samtidigt som du behöver ha koll på de tekniska bitarna med bildutsnitt, ljus, ljud och redigering. Kursen varvas teori och praktiska filmövningar. Du får lära dig de tekniska grunderna i hur du bäst utformar en bra self tape och vad en castingdirector/rollsättare letar efter när det kommer till provfilmning på distans.

Kursinnehåll
• Relevant kamera- och mikrofonteknik
• Filmteori – utsnitt, riktningar, rörelse och tempo
• Self tape-processen
• ”Slates” – olika genrer
• Praktisk filmövning – filma och klipp med mobilen

Alla moment gås igenom i praktiska övningar där deltagarna turas om att agera framför kameran, assistera bakom. Övningarna följs upp med diskussioner i gruppen.

Våra lärare

Frida Sundström

Utbildningsledare. Lärare i improvisation

Skådespelare/improvisatör/lärare med 15 års yrkeserfarenhet. Driver improvisationsteatern Improverket och är delägare i 2Lång. Utbildad lite här och där i skådespeleri/mim/impro. Beskriv bäst med ett citat från tidigare kursdeltagare;

”Det är över 10 år sedan jag var där på Sigtunagatan. Nervös som tusan var jag. Och med all rätta! Jag hade inte en aning om hur det skulle förändra mitt liv och göra mig till mer än jag var. Det går nog inte en dag utan att jag skördar frukterna av det som började med den improkursen och du var en nyckel till att det skulle ta den fullständigt magiska väg det tog. För övrigt kan jag fortfarande citera dig i sömnen.”

Tobias Rosén

Lärare i improvisation & clown

Skådespelare/improvisatör/clown/lärare med flerårig yrkeserfarenhet. Utbildad i skådespeleri, clown, commedia och improvisation på Wendelsbergs Teater & Skolscen 2002-2005. Har sedan dess jobbat som skådespelare och medverkat i ett flertalet produktioner bl.a. på Astrid Lindgrens Värld. Jobbar också som sjukhusclown sedan 2007 på Drottning Silvias Barnsjukhus. Driver sedan 2009 Improverket där han undervisat i improvisationsteater och är delägare i 2Lång.

Tobias är glad och inspirerande och uppskattar den raka undervisningen.

Magnus Hjelm

Lärare i kropp och soundpainting

 

Johan Carlberg

Lärare i dubbing och regissör

 

Återkommande gästlärare på 2Långs Teaterskola

Daniel Adolfsson

Scenframställning etyd 1

Daniel är utbildad på Teaterhögskolan i Göteborg och har sedan dess arbetat med teater, tv, film och musikal i Skandinavien.
I sommar regisserade han 80-års jubileet av uppsättningen ”Arnljot” av Wilhelm Peterson-Berger.
”Jag tycker om att arbeta med mycket energi, humor och bra tempo.”

Susanna Helldén

Kropp & Etyd 1

Susanna är utbildad skådespelare vid både Teaterhögskolan i Malmö och Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Sedan sju år tillbaka driver hon Teater Tofta, där hon också är producent och skådespelare. Vid sidan av det frilansar hon, gör ofta och gärna röstjobb, och har arbetat på bland annat Angereds Teater, Teater Fredag och Smålands Musik och Teater.

Hanne Juul

Röst

Vissångerskan och pedagogen Hanne Juul har 30 års erfarenhet av röstarbete från sin tid som lärare och ledare av Nordiska Visskolan i Kungälv. Som pedagog jobbar hon med alla som vill ha rösten som verktyg i sitt uttryck, sångare, skådespelare, radiojournalister.

Joen Heed Windahl

Branschkunskap – film

Joen Heed Windahl har arbetat inom film och TV de senaste femton åren. Han är utbildad till både regissör och manusförfattare via Institutet för högre TV-utbildning samt Alma Manusutbildning. Genom åren har han skrivit och regisserat ett 15-tal kort- och novellfilmer varav flera vunnit priser och blivit visade på festivaler runt om i världen. Som rollbesättare har Joen arbetat på SVT och via Rolands Hörna Film med bland annat Gynekologen i Askim II, Play, Snapphanar, Isdraken, De drabbade, Den som viskar, Häktet och Ängelby.

Harald Nilsson

Scenframställning

Harald Nilsson är utbildad vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg med inriktning musikdramatik. I fokus står den sceniska gestaltningen, karaktärsarbetet och arbetsvägar till ett levande sceniskt berättande genom kropp, sång och tal. Utöver undervisning jobbar Harald som sångare och biträdande regissör i barockoperagruppen Utomjordiska, sjunger i Mia Cara Vokalensemble och är gitarrist i folkmusikgruppen Jaerv.

Tove Wiréen

Etyd 1

Utbildad på Teaterhögskolan i Göteborg 1996-99 samt Konstnärlig masterexamen i fördjupat skådespeleri. Arbetat som skådespelare i över femton år, på de flesta institutionsteatrarna i Västsverige, samt gjort en hel del film-& tv-roller. Har också regisserat och skrivit och framfört eget material.

ANSÖKAN

Du ansöker till 2Långs Teaterskola genom att fylla i ansökningsformuläret nedan. Du kommer därefter att kallas till en ansökningsdag. För att söka till 2Långs Teaterskola krävs det att du är minst 18 år. Någon övre åldersgräns finns ej. Du behöver inte ha högskolebehörighet för att söka till 2Långs Teaterskola.

Så här går ansökningen till:
När vi fått in din ansökan blir du kontaktad och får komma till teatern för en intervju och information om skolan.
Du behöver inte förbereda något till ansökningsdagen.

Besked om antagning lämnas några dagar efter att vi har träffat dig.

Utbildningen är privat och alltså inte CSN-berättigad. Priset för utbildningen är 26 000:- per termin inkl. moms för År 1 och 26 000:- inkl moms för År 2 – Humoråret.
Har du frågor om utbildningen, kurserna eller annat så är du välkommen att kontakta oss. Maila frida@2lang.se eller kom förbi 2Lång och prata med oss och kika på lokalerna!

Anmälningsformulär

  Jag ansöker till *

  År 1 (2021/22)År 2 (2021/22)

  Namn *

  Email *

  Telefon *

  Personnummer *

  Tidigare utbildning *

  Teatermeriter *

  Förväntningar *

  Hur hörde du talas om 2Långs Teaterskola? *