PSYKOLOGER FÖRELÄSER & ST LUKAS

PSYKOLOGER FÖRELÄSER & ST LUKAS

Psykologer Föreläser & S:t Lukas presenterar 

INRE VÄRLD OCH YTTRE VERKLIGHET – om anknytning, relationer och känslomässiga mönster
EXTRAINSATT FÖRELÄSNING PGA DET HÖGA INSTRESSET! 

Vi kan inte välja de relationer och sociala sammanhang vi föds in i. Det biologiska arvet har vi med oss, det psykologiska och sociala utvecklas i relation till vanligtvis familjen under vår första tid i livet. Här får vi våra första relationserfarenheter vilka ligger till grund för de mönster vi utvecklar under uppväxten och har med oss upp i vuxen ålder. Först senare i vår utveckling kan vi bli medvetna om dessa mönster och därmed eventuellt ändra dem. 

På vilket sätt påverkar denna vår ”inre karta” våra nutida val, känslor och relationer? Vad kan de relationsmässiga följderna bli om detta inre referenssystem är bristfälligt utvecklat? På vilket sätt är det möjligt att ändra mina mönster?
 
PRAKTISK INFORMATION
Datum: 18 april
Dörrar öppnas med bar & restaurang 18:00
Föreläsning från 19:00

Psykolog Christer Borg er med på en resa genom hur grunderna för vår inre relationsvärld skapas, vårt grundläggande behov av känslomässig bekräftelse och rädslan för att bli avvisad. Han kommer att tala om hur våra föreställningar om oss själva och andra påverkar våra val vilket exv. kan innebära att vi undviker det som i stunden känns obehagligt och därmed går miste om en del av det vi vill välja och bejaka i livet. Betydelsen av mod till uppriktighet i kommunikation och handling lyfts fram som en viktig del i ett arbete med att förändra mönster och utveckla dialogen mellan inre värld och yttre verklighet.

Christer arbetar som psykolog på S:t Lukas. Dessförinnan drev han det egna företaget Borg Psykologtjänst med verksamheterna psykoterapi, handledning, konsultation och utbildning. Han arbetar idag med medarbetar- och chefshandledning, stödsamtal och psykoterapi samt organisationsuppdrag och utbildning.  Han startade Psykologer Föreläser 2015.

OM 2LÅNG

Kvartersscenen 2Lång – Andra Långgatan 30, Göteborg
Vår meny hittar du här!
Har du frågor kring vår meny vänligen kontakta oss via info@2lang.se eller magnus@2lang.se
För att minska trängsel och kö i lokalen rekommenderar vi vår publik att beställa mat och dryck via sin mobil på plats.

Tillgänglighet och praktisk info
Kvartersscenen 2Lång ligger på markplan.
Det finns inga trösklar i den publika miljön.
För den som använder i rullstol finns anpassad toalett.
I den bakre delen av lokalen är publikplatserna på en upphöjning.
I övrigt är publikplatser på markplan – dvs vi har ingen gradäng eller ”biosittning”.
Scenrök kan förekomma under våra evenemang.
Vid frågor – vänligen kontakta oss via info@2lang.se

tor 18 apr

19:00-21:00

100kr

Du gillar kanske det här också?

Inga Evenemang